MS KATARINA – KOULULAIVA – IMO: 6604121

1953 Valmet Oy, Suomenlinnan Telakka, Helsinki (130)

Uppoama 1 100 tonnia 905 GRT 272 NRT /52.8 x 10.5 x 4.8 m

Pääkone: 1 320 hv dieselsähkökoneisto  1 x  keulapotkuri / 10.5 kn

1949: Merenkulkuhallitus tilasi matkustaja-aluksen kuljettamaan ihmisiä ja rahtia Saaristomeren saarille.

1951: Vesillelasku ja sai edeltäjänä nimen M/S ARANDA (OHLV).

1953: Luovutettiin Merenkulkuhallitukselle.

1955: Laivan kotipaikaksi rekisteröitiin Turku

1957: Laiva teki matkan Huippuvuorille.

1960-luvun alussa käytettiin joskus merenkulkukoulujen harjoituslaivana.

1974: Uusi Aranda saavutti mainetta tutkimusaluksena. Lopulta se siirrettiin päätoimisesti niihin tehtäviin.

1976: Kunnostustöitä Jokipaja Oy, Parainen

27.04.1981: Ajoi Karille Ahvenanmerellä myöhään illalla kello 21.50.

28.04.1981: saatiin irti Aamulla kello 01.53 ja hinattiin Maarianhaminan satamaan sinne saapuen kello 10.20. Karilleajossa l,aivasta vääntyi keulapotkurin lapa. Laiva joutui joksikin ajaksi Wärtsilän turun korjaustelakalle.

1983: Laivan konehuone ja komentosilta uusittiin 14 miljoonalla markalla

11.1988: Merenkulkuhallituksen kollegio päätti kokouksessaan myydä laivan. Hintapyyntönä pidettiin 1.5 miljoonaa dollaria

05.1989: Lähti Helsingistä kohti Kotkaa uudella nimella M/S KATARINA

1989: Alus toimi merenkulun opetuksen koululaivana Kotkassa

13.03.1997:Karille ajo Kotkan sataman edustalla klo 10:22. Karilleajopaikka on Kuusisen saaren eteläpuolella oppilaitoksen satamaan Sapokkaan johtavan väylän pohjoispuolella.

Karilleajo tapahtui opetustilanteessa. KATARINAn yliperämies oli vahtipäällikkönä. Oppilasvahtipäällikkö ohjaili alusta ja toinen oppilas seurasi toimintaa sekä valmistautui ottamaan aluksen ohjailun itselleen heti, kun alus olisi vakaasti Sapokan linjalla. Ruorimiehenä toimi kuljetus- ja merenkulkuoppilaitoksen peruslinjan oppilas.

Käännöksessä Hietasen satamasta ulos johtavalta väylältä Sapokkaan johtavalle linjalle KATARINA ajautui mutkan sisäpuoliselle matalalle liian jyrkän kääntymisen ja kohtalaisen kovan tuulen sortamana. Onnettomuuden välittömänä syynä oli oppilaspäällikön tilanteen hallinnan menetys. Tähän oli syynä vahtipäällikön huomautus edessäolevan matalikon ja käännöksen pitkäksi menemisen vaarasta. Oppilaspäällikkö ei enää kyennyt pitämään kiinni alkuperäisestä suunnitelmastaan, vaan aloitti käännöksen toisen osan hieman liian aikaisin.

Monitorointi epäonnistui. Oltiin tekemässä varsinaisena harjoituksena laituriajoa. Tapahtumahetkeä ei mielletty samalla tavalla harjoitukseksi, koska kotivesillä tehtäviin harjoituksiin liittyviä siirtoajoja ei ole erikseen määritelty navigointiharjoituksiksi. Opetustilanteessa normaalisti yksi oppilaista toimii oppilaspäälikkönä. Väyläajoharjoituksissa toisen oppilaan tehtävänä on käyttää kaikkia navigointilaitteita ja kommunikoida aktiivisesti oppilaspäällikön kanssa. Toinen oppilas ei nyt osallistunut tapahtumiin lainkaan. Onnettomuusmatkalla yliperämies kertoi tehneensä monitorointia pelkästään näköhavainnoilla siitä syystä, että reitti oli erittäin tuttu ja näkyvyys oli hyvä.

Laiva sai vuotoja ja jouduttiin hinaamaan pois karilta. Alus siirtyi omin voimin läheiselle korjaustelakalle. Pohjaan jouduttiin tekemään laajoja korjauksia.

18.09.2022: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän Ekamin Koululaiva oli julkisessa nettihuutokaupassa (kiertonet.fi). Koululaivasta annettiin yhteensä. Tarjouksen antoi 19 eri tahoa. Koululaiva Katarinasta antoi korkeimman tarjouksen, 526 000 euroa, turkulainen perheyhtiö hinaajavarustamo Alfons Håkans.

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkasen mukaan Ekamissa ollaan tyytyväisiä tarjoajien ja tarjousten määrään sekä myyntihintaan.

Alfons Håkansin -varustamon tarkoituksena on säilyttää laivan nimi ja pitää alus Suomen lipun alla. Aluksen kotisatamana peräpeilissä säilyy Kotka, mutta sijoituspaikka tarkentuu myöhemmin käyttötarpeen mukaan.

 

error: Content is protected !!