MS PAMELA -IRTORAHTILAIVA -IMO:7719703

1978 Yorkshire Drydock co Englanti (256)

DWT: 110 GT 529 NT 293 /45.54 x 9.50 m

21.06.1978: Vesillelasku

12.10.1978 – 10.1991: Valmistui ALICE P.G Nimellä, Omistaja:Giles W. Pritchard-Gordon & Co. Ltd., London Shoreham (GZVT)

1991: PAMELA C Omistaja Forth Tankers Plc.Ltd., Shoreham, Gbr.

1993; Omistaja  Celtic Tankers Plc., Shoreham, Gbr.

1995: PAMELA  Omistaja: OY MG Shipping A/B, Porvo/Borga, Fin. (OJGX)

1998-1999;  Omistaja VG Shipping Oy, Naantali, Fin.

03.08.1998 KARILLEAJO SAARISTOMERELLÄ: Oli matkalla Saaristomerellä Korppoosta Olkiluotoon, kun se Stångskärin luodon luona ajautui karille. Aluksen pohja vaurioitui karilleajossa, mutta ympäristövahingoilta vältyttiin. Syy onnettomuuteen oli aluksen päällikön nukahtaminen komentosillalle.

1999: Omistajaksi Rederi AB Vidar, Helsinki

  1. Heinäkuussa laivaan vaihdettiin uudet pääkoneet, 2x Cummins N14M 4 tahtinen 8 cyl. 810 bhp, 9 kn

01.10.2001: KARILLEAJO KIHDILLÄ:  Lähti 1. lokakuuta 2001 kello 16.35 Olkiluodon satamasta kohti Liettuassa sijaitsevaa Klaip?dan satamaa. Lastia aluksella oli 975 tonnia. Alus eteni Kihdin väylää pitkin läpi Saaristomeren. Yöllä kello 2.55 Pamela ohitti Torsholmskobbenin loiston, jonka jälkeen suuntasi kulkunsa kohti Kihdin eteläosassa sijaitsevaa Snöbådan sektoriloistoa. Yliperämies oli käskenyt vahtimiehen mennä herättämään seuraavaa tähystäjää vahtiin ja oli näin vahdissa yksin. Hän navigoi käyttäen hyväkseen optisesti havaittavia merenkulun turvalaitteita sekä tutkaa. Elektroninen kartta ei ollut käytettävissä siinä olleen vian takia. Yliperämies asetti Pamelan automaattiohjaukseen, kun se saapui Snöbådaan johtavaan Torsholmskobbenin valkoiseen sektoriin. Yliperämies etsi aluksen vasemmalta puolelta valonheittimellä ja tutkalla reimaria, joka suojaa väylän itäreunalla sijaitsevalta matalikolta. Hänen etsiessä reimaria ajoi alus matalikkoon ja sai lievän pohjakosketuksen.

Vauriot tarkastettiin alustavasti Keitsorin saaren luona. Myöhemmin vauriot tarkastettiin uudelleen Naantalin satamassa luokituslaitoksen tarkastajan läsnä ollessa. Aluksen vauriot todettiin kuitenkin niin vähäisiksi, että se sai luvan jatkaa liikennöintiä normaalisti.

23.04. 2003: KARILLEAJO SÖDERTÄLJEN ETELÄPUOLELLA: Ajoi 23. huhtikuuta 2003 kello 2.27 Suomen aikaa karille Södertäljen eteläpuolella Ruotsissa. Karilleajosta seurasi vuoto keulan painolastitankkiin. Muuten Pamela säästyi vahingoilta lähes kokonaan. Alus irtosi karilta ilman irrotusyritystä, kun painolastivesi oli valunut pois keulan painolastitankista. Ennen aluksen hinaamista telakoitavaksi Tukholmaan Ruotsin merenkulkuviranomaiset tarkastivat aluksen. Selvityksissä tuli selville, että komentosillalla oli ollut normaalikäytännöstä poikkeavat vahtijärjestelyt karilleajohetkellä. Onnettomuuteen vaikutti osittain myös väsymyksestä johtuva tarkkaavaisuuden herpaantuminen.

30.06.2006: KARILLEAJO UTÖN LUOTEISPUOLELLA: Lähti 30. kesäkuuta 2006 kello 17.50 Naantalin Luonnonmaalla sijaitsevasta satamasta kohti Puolan Ko?obrzegiä lastinaan 940 tonnia graniittilohkareita. Aluksen suunniteltu reitti kulki saaristoväyliä pitkin Pärnäisten ja Korppoon välistä edelleen Utön saaren kautta avomerelle. Ensimmäisen vahtivuoron satamasta lähdön jälkeen hoiti päällikkö. Vuoro kesti kello 18–24 välisen ajan, jonka jälkeen perämies tuli vahtiin. Vahdin vaihtuessa päällikkö kertoi perämiehelle Pamelan sijainnin ja sen, että vastaantuleva liikenne puuttui. Kellon ollessa 00.35 vahtimies, joka oli ollut perämiehen kanssa vahdissa, lähti pois komentosillalta. Tämän jälkeen perämies aloitti työaikapäiväkirjan täyttämisen aluksen ollessa samanaikaisesti automaattiohjauksessa. Matkaa seuraavaan käännöspisteeseen oli noin 2,1 meripeninkulmaa, ja sen ajamiseen kului aikaa noin 15 minuuttia. Nopeutta aluksella oli hieman yli kahdeksan solmua. Perämies täytti työaikapäiväkirjaa niin keskittyneesti, että hän ei käyttänyt ohjaamon navigointivälineitä eikä katsonut ikkunasta ulos. Kun perämies viimein katsoi ulos, näki hän noin 300 metrin päässä olevan kallioluodon aluksen edessä. Paikasta, jossa aluksen olisi pitänyt kääntyä, oli matkaa noin 700 metriä. Perämies tarttui ohjaimiin ja ruoria oikealle, mutta Pamela ehti kääntyä vain 10 astetta, minkä jälkeen se osui luotoon. Nopeutta aluksella oli edelleen noin kahdeksan solmua. Syy onnettomuuteen oli muiden kuin aluksen turvallisen etenemisen takaavien toimien väärää ajoittamista. Onnettomuuteen myötävaikutti myös vahtimiehen puuttuminen komentosillalta. Myös univelkaa voidaan pitää yhtenä syynä karilleajoon.

07.12.2006: KARILLEAJO UUDENKAUPUNGIN EDUSTALLA: Lähti 7. joulukuuta 2006 kello 17.15 Raumalta kohti Tallinnaa lastinaan 950 tonnia säkitettyä hiekkapuhalluskuonaa. Raumalta lähdettäessä Pamela oli kallistunut noin seitsemän astetta paapuurin suuntaan. Kallistuma johtui lastin siirtymisestä. Säätiedotusten mukaan oli odotettavissa kovaa tuulta, joten Pamela aikoi kulkea määränpäähänsä Sammon ja Kajakulman kautta Saaristomeren lävitse Hankoon. Hangosta reitti kulkisi kohti Tallinnaa. Kellon ollessa noin 22.00 alus oli sivuuttamassa Putsaaria eteläpuolelta, sulki aluksen päällikkö epähuomiossa kannettavan tietokoneen kannen, joka aiheutti samalla eletronisen kartan sammumisen. Karttaa käytettiin navigoinnissa. Tämän jälkeen päällikkö pyysi perämiestä avukseen ohjaamoon, jotta päällikkö voisi keskittyä navigointiin. Kun Pamelan paikkaa määritettiin valonheittimen, tutkan ja paperikartan avulla, ohitti alus käännöspisteen. Käännös uudelle suunnalle myöhässä alkoi lupaavasti, mutta kun alus tuli esiin tuulelta ja aallokolta suojaavien luotojen ja saarten takaa loppui kääntyminen. Kello 22.15 Pamela ajoi karille Uudenkaupungin edustalla, Putsaarin eteläpuolella.

Syynä karilleajoon voidaan pitää päällikön inhimillistä virhettä. Virhe johti tiedottomuuteen Pamelan tarkasta sijainnista, mistä johtuen väylän mutkassa kääntyminen alkoi myöhässä ja johti karilleajoon. Myötävaikuttaneita tekijöitä onnettomuuteen olivat myös muun muassa huono sää ja tähystäjän puuttuminen komentosillalta.

2008: KARILLEAJO INIÖN ITÄPUOLELLA: Ajoi 19. helmikuuta 2008 ennen kello seitsemää aamulla karille Iniön itäpuolella, Saaristomerellä. Alus ajautui pois laivaväylältä, minkä jälkeen se törmäsi Satavaluodon saareen. Yksikään aluksen neljän hengen miehistöstä ei loukkaantunut törmäyksessä. Alus vaurioitui ainoastaan keulastaan. Pamela pääsi karilta omin voimin ja jatkoi matkaansa kohti Naantalia.

Tapahtumassa epäillään olleen osuutta alkoholilla. Pamelan päällikkö puhalsi 0,93 promillen lukemat, ja häntä epäiltiin ruorijuopumuksesta. Päällikkö syyllistyi myös merilain laiminlyöntiin, sillä hän ei tehnyt ilmoitusta meripelastuskeskukselle merihädän vaarasta. Vasta yli kaksi tuntia törmäyksen jälkeen meripelastuskeskus sai tietää tapahtuneesta. Myöskään VTS-meriliikennekeskus ei saanut Pamelalta ilmoitusta tapahtuneesta. Tapausta tutkivat merenkuluntarkastaja ja Länsi-Suomen merivartiosto. Asian ilmoitettiin etenevän rikostutkintaan. Lisäksi Onnettomuustutkintakeskuksesta saapui paikalle tutkija aluksen vaurioita selvittämään.

Karilleajon vuoksi Turun meripelastuskeskus hälytti Turun lentoasemalle Super Puma -meripelastushelikopterin lähtövalmiuteen. Lisäksi Nauvossa sijaitsevan merivartioaseman partiovene kutsuttiin paikalle. Partiovene saattoi haverialuksen Airistolta Naantalin satamaan, jonne saapui myös merivoimien satamahinaaja sekä monia Pelastuslaitoksen yksiköitä.

  1. Tammikuussa nimeksi FAIKA Fakir Omistajana Rederi AB(Alfons Hakans OY AB), Turku, Fin. Muutettiin Proomuksi. Hinattiin suomesta Englantiin ja myytiin Thames Towage yhtiölle. Toimii Jäteproomuna
error: Content is protected !!